Xin cảm ơn!

Tôi vừa gửi thư vào email cho bạn.

01
Hãy Check Mail

Trong cả Inbox lẫn Spam (nếu cần) nhé!

02
Tìm Email Chào Mừng
Tôi Vừa Gửi

Hãy tìm email gửi từ tôi với dòng tiêu đề là: "Subject Line", được gửi từ "From Name Here".

03
Bấm Vào Đường Link
Ở Trong Mail

Khi ấy, email của bạn được xác nhận. File bạn cần sẽ được gửi đến bạn ngay.

Scroll to Top